ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל, אשר נוסד בשנת 1986, הינו ארגון המייצג את ציבור המהנדסים והאדריכלים העצמאיים במדינת ישראל ומונה מעל 2,700 בעלי משרדי תכנון, ייעוץ ופיקוח, המעסיקים כ-40,000 עובדים מקצועיים. חברי הארגון מבצעים את מרבית עבודות התכנון, הניהול והפיקוח לבנייה ופיקוח תשתית, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי במדינה. ארגון המהנדסים והאדריכלים בישראל פועל בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, עם מוסדות ציבור וכן עם ארגונים נוספים. החל משנת 2004 הארגון חבר בארגון הבין-לאומי FIDIC. בארגון רשומים 17 איגודים. מטרות הארגון: הארגון פועל להרחבת השפעתו ולביסוס מעמדו בקרב ציבור המהנדסים והאדריכלים העצמאיים. במסגרת פעילותו, הגיש הארגון מספר הצעות חוק, ובין היתר אף קיים פעילות פרלמנטרית ענפה, הארגון מנהל משא ומתן מול משרד האוצר לצורך חקיקה ועדכוני שכר, מקדם נושאים כלכליים, עסקיים ומשפטיים, מגן על זכויות חבריו מול מעסיקים פוטנציאליים מהמגזר הפרטי והציבורי ומטפל בבעיות ייחודיות האופייניות לכל איגוד ואיגוד. שירותיו כוללים גם ייצוג בפני הגורמים הרלוונטיים וקביעת אמות מידה בכל הנוגע לתקנות, חוזים ושכר עבודה.
מסך הבית